Goede kinderopvang gaat over de kwaliteit van de kinderopvang, de samenwerking met partners en tevredenheid en vertrouwen van ouders in hun kinderopvang.

Toegankelijkheid wordt niet alleen bepaald door de fysieke bereikbaarheid, maar gaat ook over keuzevrijheid voor ouders, flexibiliteit, innovatie en het creëren van gelijke kansen.

Bij betaalbare kinderopvang is het relevant wat de kosten zijn voor de ouders én voor de maatschappij, hoe de financieringsstromen gaan en wat de kosten en baten zijn op korte en lange termijn.

Welkom bij ICKO

Het informatiecentrum waar alles te vinden is over kinderopvang en het effect van kinderopvang op kinderen, ouders en maatschappij. Kinderopvang is namelijk niet alleen goed voor ontwikkeling van kinderen, het draagt bij aan gelijke kansen voor kinderen door ze een goede start te geven in de belangrijkste ontwikkelingsfase van hun leven. Het is een essentieel onderdeel van onze maatschappij en houdt, door ouders de kans te geven arbeid en gezin te combineren, de economie draaiende. Welke visie is er op de toekomst van kinderopvang in Nederland, welke informatie en onderzoeken zijn hierover beschikbaar en hoe dragen die bij aan de vorming van de visie op kinderopvang? Via ICKO brengen we alle beschikbare informatie bij elkaar op 1 plek en willen we hét informatiecentrum zijn voor iedereen die een mening heeft of zich een mening wil vormen over kinderopvang.

Goede, toegankelijke en betaalbare kinderopvang

Dat willen we in Nederland, maar wat is goed, hoe wordt betaalbaar – of (bijna) gratis – gedefinieerd en voor wie is het toegankelijk en voor wie moet het toegankelijk zijn?

ICKO, het InformatieCentrum KinderOpvang, geeft antwoord op deze en vele andere vragen op basis van feiten, onderzoek en objectieve informatie zodat een eenduidige visie en beleid voor de Kinderopvang in Nederland kan ontstaan die recht doet aan de maatschappelijke doelstellingen van kinderopvang: de ontwikkeling van kinderen, het creëren van gelijke kansen en het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Vanwege de actualiteit van de discussie rondom gratis kinderopvang wordt er op de  pagina Maatschappij hier extra aandacht aan besteed.

Deze website blijft in ontwikkeling.

Stel hier uw vraag

Vindt u de informatie die u zoekt niet op deze site? Laat het ons weten en geef hieronder aan welke informatie u zoekt.

Actueel

SER-advies krapte arbeidsmarkt

Een actief, langjarig arbeidsmarktbeleid van overheid en sociale partners is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt in maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak

Read More »

Kamerbrief april 2022

In deze brief informeert de minister van SZW de Kamer over een aantal belangrijke ontwikkelingen in (het beleid voor) de kinderopvang. De kinderopvang in Nederland

Read More »