Over ICKO

Vanuit verschillende partijen en groeperingen worden er plannen en ideeën geopperd, meningen gegeven en toekomstvisies uitgedacht en gepresenteerd. Maar al te vaak wordt er daarbij voorbij gegaan aan wat er de afgelopen decennia in Nederland is bereikt in de kinderopvang. In vergelijking met andere landen leveren de dienstverleners in de sector hoge kwaliteit, is het breed toegankelijk zowel qua locaties als in vorm, hebben ouders de vrije keuze en zijn de kosten relatief laag. Kortom een beeld waar we trots op mogen zijn.

Omdat er geen eenduidig beeld is van de kinderopvang is het initiatief genomen om het InformatieCentrum Kinderopvang ICKO op te richten.

ICKO verstrekt objectieve onafhankelijke informatie over de kinderopvang in Nederland, gebaseerd op feiten en (wetenschappelijk) onderzoek om daarmee de maatschappelijke en politieke discussie te voeden, opdat de keuzes die gemaakt worden voor de toekomst van de kinderopvang leiden tot een gedragen visie. En dat is in het belang van ons allemaal.

ICKO brengt bestaande objectieve informatie samen. Onderzoek en rapportages van onafhankelijke partijen in de kinderopvangsector, het CPB, het CBS en internationale onderzoeken vormen de basis van de informatie die ICKO verstrekt.

De stichting wordt gefinancierd en ondersteund door verschillende stakeholders uit de kinderopvangsector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noëlle Haitsma, bestuur Stichting ICKO via noelle.haitsma@icko.nl of via info@icko.nl