Onderzoek

Op deze pagina staan alle onderzeken en rapporten weergegeven in de bijbehorende categoriën, enkele onderzoeken die alle categoriën omvatten staan ook in de categorie Algemeen.

Algemeen

SER-advies krapte arbeidsmarkt

Een actief, langjarig arbeidsmarktbeleid van overheid en sociale partners is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt in maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak

Lees verder »

Kamerbrief april 2022

In deze brief informeert de minister van SZW de Kamer over een aantal belangrijke ontwikkelingen in (het beleid voor) de kinderopvang. De kinderopvang in Nederland

Lees verder »

Toekomst van Kinderopvang LKK

In de LKK-verkenning komen de volgende onderwerpen aan bod: toegangsrecht, ondernemerschap, samenwerking kinderopvang en onderwijs, governance, lokale samenwerking en relatie tussen organisatiekenmerken en kwaliteit. De

Lees verder »

Kwaliteit

Toekomst van Kinderopvang LKK

In de LKK-verkenning komen de volgende onderwerpen aan bod: toegangsrecht, ondernemerschap, samenwerking kinderopvang en onderwijs, governance, lokale samenwerking en relatie tussen organisatiekenmerken en kwaliteit. De

Lees verder »

Kwaliteit in Baby opvang

Uit het LKK rapport Kwaliteit in baby opvang 2017 -2019 blijkt dat werkervaringen en een hoger aantal uren positief bijdragen aan de geleverde kwaliteit. Daarnaast

Lees verder »

Toegankelijk

Betaalbaar

Scenario’s Kindvoorziening

Vier scenario’s uitgewerkt met de verwachte effecten op de ontwikkeling van kinderen, arbeidsparticipatie, inkomensgelijkheid, de kosten en de manier waarop die gedekt moeten worden en

Lees verder »

Maatschappij

SER-advies krapte arbeidsmarkt

Een actief, langjarig arbeidsmarktbeleid van overheid en sociale partners is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt in maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak

Lees verder »

Kamerbrief april 2022

In deze brief informeert de minister van SZW de Kamer over een aantal belangrijke ontwikkelingen in (het beleid voor) de kinderopvang. De kinderopvang in Nederland

Lees verder »

Scenario’s Kindvoorziening

Vier scenario’s uitgewerkt met de verwachte effecten op de ontwikkeling van kinderen, arbeidsparticipatie, inkomensgelijkheid, de kosten en de manier waarop die gedekt moeten worden en

Lees verder »