It takes a village to raise a child

Kamerbrief april 2022

In deze brief informeert de minister van SZW de Kamer over een aantal belangrijke ontwikkelingen in (het beleid voor) de kinderopvang. De kinderopvang in Nederland staat er goed voor en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen, onder meer als gevolg van de aanpassingen die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord. Het doel is om met goede en toegankelijke kinderopvang kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en om ouders maximaal te ondersteunen in het combineren van arbeid en de zorg voor kinderen. De minister spreekt de Kamer over kinderopvang op 21 april 2022.

Lees de Kamerbrief over kinderopvang april 2022 hier en de bijlage hier