It takes a village to raise a child

Kengetallen Kostprijs Kinderopvang

In dit rapport geeft het Waarborgfonds Kinderopvang inzicht in de kengetallen (van 2019) waarop kinderopvangorganisaties kunnen sturen. Het geeft ook een beeld hoe de kostprijs zich verhoudt tot het maximum uurtarief voor de kinderopvang toeslag.

Het complete rapport: Kengetallenrapport Kostprijs Waarborgfonds Kinderopvang

Een beknopt overzicht van de kengetallen: Beknopt overzicht kengetallen Mijn Kostprijs – 2019