It takes a village to raise a child

3de kwartaal rapportage 2021

Het gebruik van Dagopvang is ligt toegenomen in vergelijking met vorig jaar het aantal kinderen bij gastouders is met circa 10 % afgenomen. Het gemiddelde uurtarief is nog iets verder gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal.

Lees hier verder 3e Kwartaalrapportage 2021