It takes a village to raise a child

Brochure pedagogisch beleidsmedewerker SZW

Sinds 1 januari 2019 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker verplicht in de kinderopvang. SZW heeft een brochure uitgegeven wat deze functie inhoudt en op welke manier deze medewerker ingezet kan worden. Dit is onderdeel van een aantal kwaliteitseisen die per 2018 zijn ingevoerd.

Lees hier de Brochure pedagogisch beleidsmedewerker SZW