It takes a village to raise a child

2e Kwartaalrapportage 2021 Kinderopvang

Gebruik van de kinderopvang is ligt toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021, maar ligt nog onder het niveau van voor de Corona crisis. De arbeidsparticipatie is ligt toegenomen.

Het gemiddelde uurtarief is verder gestegen en ligt nu gemiddeld 1,3 % boven het fiscale maximum uurtarief voor dagopvang en bij BSO is dat opgelopen tot 6 %. De verwachting is dat het werkelijke gemiddelde nog verder zal stijgen zoals dat ook afgelopen jaren het geval was.

Lees meer hierover in de 2e Kwartaalrapportage 2021 Kinderopvang