It takes a village to raise a child

Ontwikkelingen over de wettelijke grenzen heen

AEF analyseerden de wetten waar kinderen gedurende hun levensloop mee te maken (kunnen) krijgen. De belangrijkste conclusies uit deze juridische analyse zijn dat:

  • De verschillende wetten de samenwerking tussen onderwijs en zorg niet stimuleren
  • Vooral kinderen met een ondersteuningsbehoefte last kunnen hebben van de beperkte samenwerking
  • De leerplicht  teveel focust op volledige onderwijstijd en leerprestaties en te weinig op ontwikkeling van het kind
  • De samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs niet wettelijk is vastgelegd.
  • Er in de bedoeling van de wetten geen samenhang zit
  • De wet kinderopvang zich richt op arbeidsparticipatie en niet op ontwikkeling en preventie

Het ontbreken van een eenduidige gezamenlijke bedoeling vanuit de wet in de praktijk kan leiden tot verschillende perspectieven van professionals op de ontwikkeling van kinderen en hun rol daarin. De 4 aanbevelingen in het rapport Ontwikkeling over de grenzen heen bevorderen het centraal stellen van het kind in zijn of haar ontwikkeling.