It takes a village to raise a child

1ste Kwartaalrapportage Kinderopvang 2021

Het Ministerie van SZW doet verslag over het eerste kwartaal van 2021 ten aanzien van gebruik kinderopvangtoeslag, arbeidsparticipatie en het gemiddelde uurtarief. Het totaal aantal kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd is licht gedaald met 6.000, voornamelijk door vermindering in BSO. De arbeidsparticipatie van moeders is licht gestegen naar 80,9 % en is daarmee het hoogste percentage in jaren. Het gemiddelde uurtarief is in 2021 voor dagopvang 4 % hoger dan het eerste kwartaal van 2021, voor BSO is dat 3 %, de verwachting is dat de gemiddelde uurtarieven over heel 2021 uitkomen op respectievelijk ca 2% en 7 % boven het maximum uurtarief. Het gemiddelde opgegeven uurtarief ligt lager dan het werkelijke uurtarief doordat ouders het deel boven het maximum uurtarief niet opgeven.

1e Kwartaalrapportage kinderopvang 2021 Min SZW