It takes a village to raise a child

Toekomst van Kinderopvang LKK

In de LKK-verkenning komen de volgende onderwerpen aan bod: toegangsrecht, ondernemerschap, samenwerking kinderopvang en onderwijs, governance, lokale samenwerking en relatie tussen organisatiekenmerken en kwaliteit. De resultaten van de LKK-studie zijn in samenhang met de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) en een reflectie op het stelsel van de kinderopvang bekeken.

Toekomst Kinderopvang LKK 2021