It takes a village to raise a child

Spel en psycho-sociale gezondheid 4 – 6 jarigen

Een rijke spel omgeving en een diversiteit aan spelvormen waarin kinderen zich kunnen uitdrukken, bevordert de psychosociale ontwikkeling. Daarom is tijd om te spelen noodzakelijk in het curriculum voor jonge kinderen. Onervaren en toekomstige
leerkrachten zouden enerzijds moeten weten wat jonge kinderen nodig hebben en
anderzijds op de hoogte moeten zijn van het belang van spelen voor de ontwikkeling.

Dissertatie Play & Psycho Social Health 4 – 6 year L. Berkhout 2012

Stellingen bij Dissertatie Play & Psycho Social Health 4- 6