It takes a village to raise a child

Naar een stabiel stelsel van Kinderopvang

Kinderopvang in andere landen is universeel toegankelijk en kinderen gaan pas op een leeftijd van zes jaar naar de basisschool.

Niet- werkende ouders hebben in Nederland geen recht op kinderopvangtoeslag. In Nederland maken kinderen van laagopgeleide ouders het minste gebruik van kinderopvang. Dit patroon is consistent met het patroon van arbeidsmarktparticipatie van ouders: die is lager naarmate het opleidingsniveau lager is. Het is een probleem dat dit verschil in Nederland groot is, aangezien kinderopvang ervoor kan zorgen dat kinderen met een achterstand een betere startpositie krijgen op de basisschool. De SER pleit voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen, een betere kwaliteit van kinderopvang, en sluitende dagarrangementen. In een universeel systeem van kindvoorzieningen zijn er geen aparte regels voor kinderen met een achterstand. Een aanvulling op het SER-advies is, naast het wegnemen van financiële en administratie drempels, een wijkgerichte benadering die laagopgeleide ouders bij de opvang betrekt, dat kan ouders het vertrouwen geven dat hun kind baat heeft bij kinderopvang.

Naar een stabiel stelsel van kinderopvang SEO 2020