It takes a village to raise a child

Onderzoek Ouders en Kinderopvang

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs en het Kinderopvangfonds zijn: 82% van de ouders is tevreden hoe ze zorg en werk kunnen combineren, waarbij de opvang 50/50 verdeeld is over formele en informele opvang. Ook zijn de ouders tevreden over hun opvang – 83% in dagopvang en 80 % in bso en geeft 6 op 10 ouders aan dat het huidige systeem goed te vinden.

Rapportage onderzoek kinderopvang en onderwijs 2021