It takes a village to raise a child

Scenario’s Kindvoorziening

Vier scenario’s uitgewerkt met de verwachte effecten op de ontwikkeling van kinderen, arbeidsparticipatie, inkomensgelijkheid, de kosten en de manier waarop die gedekt moeten worden en de invoeringstermijn.

http://Eindrapport scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen SZW