It takes a village to raise a child

Financiële resultaten sector 2019

Dit rapport geeft een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector over de jaarcijfers 2019 ten aanzien van solvabiliteit, rentabiliteit, kostprijs en de ontwikkeling daarvan.