It takes a village to raise a child

Notitie bijdrage rondetafelgesprek

Goede uitwerking en invoering van een nieuw toeslagenstelsel kost veel tijd, wat kan er op korte termijn gedaan worden en wat zijn de voor- en nadelen daarvan.

Notitie bijdrage rondetafelgesprek alternatieven toeslagenstelsel CPB