It takes a village to raise a child

Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?

Regionaal zijn er weinig verschillen in kwaliteit.  Marktwerking zorgt voor differentiatie, aansluiting op de wensen van ouders en een goede afspiegeling van de diversiteit in bevolking. Doelgroepkinderen ontvangen gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Regiorapportage Kwaliteit Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang