It takes a village to raise a child

Hoog bereik voorschoolse voorzieningen

85% van de peuters van doelgroepouders die in aanmerking komen voor voorschoolse voorzieningen worden bereikt.

Monitor bereik van voorschoolse voorzieningen in 2019