It takes a village to raise a child

Eindrapportage alternatieven toeslagen

Doorrekening van alternatieven voor het huidige toelagen stelsel de kosten voor overheid, werkgevers en ouders

Eindrapportage alternatieven toeslagenstelsel