It takes a village to raise a child

Effectiviteit voorschoolse voorzieningen

Een hogere kwaliteit van de kinderopvang lijkt samen te hangen met een betere ontwikkeling van verschillende vaardigheden van doelgroepkinderen, verder onderzoek is nodig naar de effecten in nederlandse kinderopvang.

Ongelijkheid van het jonge kind – CPB